Trillemarka 2009

Sympathy for the Devil, Stenersenmuseet 2009
MA avgangsutstilling, Samtidsmuseet, 2010
Th. Kittelsens aterlier, Lauvlia, Sigdal, 2010

Trillemarka 2009 kan synes langt fra Ramallah. Men også her dreier det seg om et område som er gjenstand for sterkt politiserte interessekonflikter, i dette tilfellet knyttet til spørsmål og fredning og vern versus bruk, og forholdet mellom by og land. De tre fotografiene fra det som regnes som Sør-Norges største, sammenhengende naturreservat aktiviserer områdets historie som motiv for nyromantiske landskapsmalerier av Theodor Kittelsens og Christian Skredsvig. Gjennom storformatkameraets mulighet for skarp detaljgjengivelse og kontroll over perspektivet fremstår skogen som overdådig, frodig og forlokkende. Lysboksene understreker fotografienes nærmest hyperrealistiske karakter. Tilskueren trekkes inn i bilderommet, og inn i skogen. Kanskje dreier det seg i disse bildene i like stor grad om et subjektivt og følelsemessig opplevd landskap, hvor ideen om fredning fremstår like romantisk som sitt motiv?

/ Susanne Ø. Sæther