What do you want to be when you grow up? 2009

Hva vil du bli når du blir stor? 2009

 

9.jpg
 

Portrettserien What du you want to be when you grow up? (2009) viser barn fra Ramallah. Barna er fotografert frontalt og utendørs, alle på samme sted i en av de få grønne områdene i utkanten av byen. Portrettene viser barna i bevegelse, pent kledd i fritidsklær, gjerne smilende, som seg selv. Det er som om de er fotografert før eller etter det egentlige portrettet. Portrettsjangeren har i fotokunsten de siste tiårene har vært preget av et nøytralt, registrerende blikk på objektet. Ved å bryte med dette uttrykket tilkjennegir Honeruds bilder en fortrolighet mellom fotograf og portrettobjekt. Møtet mellom dem fremstår ikke primært som fotografisk, men som resultatet av en relasjon over tid. Tittelen angir et fremtidsperspektiv og understreker nærheten mellom portrettobjektene og tilskueren.

Portrettenes serieform inviterer på den ene siden til studier av forskjeller og likheter mellom subjektene, på den andre henvender de seg til tilskueren som en gruppe. Forholdet mellom individ og type og prinsippet om deltagende observasjon aktiviserer fotografiets historiske forbindelse med antropologien – men uten det objektiverende blikket og markering av annerledeshet dette kan medføre.

/ Susanne Ø. Sæther

 
1.jpg
2.jpg
3.jpg
 
4.jpg
5.jpg
 
6.jpg
7.jpg
 

 

The Norwegian ambassador's residence in Al Ram, Palestina, KORO/Arti in Public Spaces Norway, 2010

You can read more about it here: KORO - kunst i offentlig rom

 
IMG_1366.jpg
Hilde Honerud.jpg
 

Kongsberg cinema house, 2014

DSC_6758.jpg