I Love You

The 35th Norwegian Short Film Festival, Grimstad

Toft Honerud har i I Love You redigert sammen amatørvideoklipp av naturkatastrofer, som alle har blitt vist i nyhetssendinger. Mengden og montasjen av klipp synliggjør både TV-mediets begjær etter katastrofer og nyhetsformidlingens prioritering av fysisk tilstedeværelse fremfor bildets informasjonsverdi. Implisitt kommenteres også det gjensidige forholdet mellom katastrofer og moderne teknologi: På den ene siden signaliserer katastrofen teknologiens manglende mulighet til å erobre naturen, på den andre siden fremstår vår forståelse av naturkatastrofer i dag som fullstendig teknologisk mediert.

/ Susanne Ø. Sæther