Jeg Har virkelig prøvd (I really did try)

Kongsberg kunstforening, 2012