Rough Seas

Fotogalleriet, 2011

 

TOFT HONERUD undersøker det faktiske nyhetsinnholdet i bildene og tar utgangspunkt i en tese om at medierte nyhetsbilder i økende grad blir tømt for konkret innhold i en jakt etter å formidle tilstedeværelse og autentisitet.

Samtidig er Rough Seas en referanse til J.M.W. Turner, og spesielt hans maleri Rough Sea (ca.1840-45), et av Turners mest representative verker, som formidler naturens storslagenhet på den mest sublime og romantiske måten. Som påpekes av mange kunsthistorikere, er Turners arbeider også en refleksjon og et uttrykk for menneskets følelser. Det er spesielt her arbeidene i utstillingen finner sin rette kontekst: den private opplevelsen og opptaket, samt den påfølgende offentlige publiseringen av bilder fra naturkatastrofer er fremdeles et uttrykk for den simultane frykten for og tiltrekning til naturen. TOFT l HONERUD har også ytterligere abstrahert og estetisert bilder fra ulike katastrofer, med de har hentet dem fra internett og nyhetsprogrammer som for eksempel CNN iReport eller andre programmer som fremmer ”citizen journalism”.

For utstillingen på Fotogalleriet vil Nina Toft og Hilde Honerud presentere et videoarkiv som grunnlag for deres undersøkelser. Presentasjonen i videogalleriet vil formidle en følelse av å være ute av kontroll, med forskjellige lydnivåer og looper som setter betrakteren ut av balanse. Dette vil bli motvirket av en estetisert presentasjon av fotografier, stillbilder tatt fra samme opptak, som vil konfrontere de besøkende med et romantisert bilde av hendelser som hittil har virket nådeløse og uhåndgripelig.

/ Stephanie Von Spreter